SAP Business One kundservice supporterar servicekontrakt/garantier, service avrop och planering. Kundservice ger ett bra registrerings och statistik stöd genom att användarna rapporterar in det mottagna serviceärendet på ett strukturerat sätt. De kan även allokera serviceärenden till andra användare i SAP. Det finns möjlighet att spara lösningarna i en lösnings databas som alla kan ha nytta av. Kundservice har många bra rapporter både för interna mätningar t.ex. genomsnittlig tid till avslut och för extern statistik t.ex. service avrop.